Novantis kurz EUR 25,530 USD 25
 
Podnikejte v pohodě

Založení české anonymní společnosti s.r.o.

 

Hlavní výhoda služby: nikde není propojení na vaší osobu v historii firmy, ani nejsou nikde na úřadech nebo obchodním rejstříku založený např. plné moci s vaším jménem = 100% ochrana soukromí

 

Můžeme vám poskytnou založení nové anonymí s.r.o. společnosti pro zvýšení ochrany vašeho soukromí. Společnost bude plně řízena a kontrolována společníkem nebo koncovým jednatelem formou písemných pokynů.

Strukturu nově zakládané společnosti s.r.o. lze nastavit několika způsoby:

VOLBA NOMINEE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

Na výběr máte ze dvou různých forem statutárního orgánu společnosti - jednatele:

A) advokát zapsaný v advokátní komoře, český státní příslušník

B) profesionální jednatel, občan EU - kyperský státní příslušník s reálnou domáci adresou v Nicosii

 

Porovnání plus a mínus obou variant jednatelů:

Český jednatel - advokát, je důvěryhodný a zkušený právní zástupce s titulem "JUDr." s více jak 20 letou praxí v advokacii a obchodě. Tento jednatel neuděluje koncovým akcionářům nebo jednatelům generální plné moci, ale pouze dílčí plné moci k jednotlivývm úkonům, případně podepisuje listiny a činí další úkony dle písemných pokynů klienta. Výhodou je relativně vysoká časový flexibilta k provádění úkonů v rámci pracovního týdne nebo dle dohody. Je nutné počítat s vyššími nároky kvalitu písemných pokynů a finanční náklady v případě požadavku vyššího objemu úkonů v rámci měsíce nad domluvený limit v rámci předplacené služby.

Jednatel, kyperský státní příslušník (EU) - jedná se o jednatele s mnoha letou zkušeností se správou

 

VOLBA NOMINEE ANONYMNÍHO SPOLEČNÍKA SPOLEČNOSTI

Opět vám nabízíme 3 různé formy držení obchdoního podílu ve společnosti:

A) Základní stupěň ochrany soukromí a majetku

Držitelem vašeho obchodního podílu ve vaší společnosti bude česká společnost s ručením omezeným (s.r.o.). se sídlme na Praze. Jednatelem společnosti je český advokát s akademickým titulem JUDr. zapsaný v advokaátní komoře České republiky. Tato společnost byla účelově založena, aby vykonávala správu obchodních podílů a není plátce DPH. Tato společnost je zaspana jako majitel více obchodních podílů ve více společnostech v České republice.

B) Střední stupeň ochrany soukromí a majetku

Držitelem vašeho obchodního podílu ve vaší společnosti bude zahraniční akciová společnost (Ltd.) zapsaná na Kypru kde je koncový akcionář kyperský státí příslušník a jednatelem je rovněž kyperský státní příslušník. Výhodu je, že kypru jako členská země EU cti vysokou míru anonymity vlastnictví díky anglosaskému právu a je zde bežná existence řady trustů - svěřeneckých firem. Tato společnost je zapsána jako majitel více obchodních podílů ve více společnostech v České republice.

C) Vysoký stupěň ochrany soukromí a majetku

Držitelem vašeho obchodního podílu bude nově založená anonymní spolenčnost na Kypru. Tato varianta představuje nejnákladnejší řešení, ale současně dává klientovi pocit vyššího soukromí a kontrolu nad obchodním podílem drženým v České republice. Celé řešení je časově náročnější (cca. 1 a 1/2 měsíce od založení k nabytí podílu), ale jednou z výhod je, že držitel obchodního podílu ve vaší společnosti nevystupuje v roli společníka v jiných společnostech našich klientů. Více informací k postupu založení společnosti a ceny kyperských společností naleznete na portálu http://www.zakladanispolecnostinakypru.cz >> Po založení vaší společnosti na Kypru, založíme českou společnost  a plně vás zastoupíme při jejím založení tj. nevzniká nikde propojení mezi klientem a  českou společnosti s.r.o.

 

Více informací ke službě a fungování správy obchodního podílu ve společnosti formou svěřenecví naleznete zde >>

 

 

Postup založení anonymní společnosti

 

Uzavření smlouvy a objednávky

V úvodu je uzavřena smlouva a objednávka služeb s naší společnosti, je vystavena zálohová faktura a po obdržení úhrady je započat proces založení společnosti.

 

Volba názvu společnosti

Před vlastním založením společnosti po konzultaci s vámi nastavíme parametry nově zakládané společnosti. Prověříme zda-li vámi navrhovaný název společnosti je možné registrovat na obchodním rejstříku, případně vám pomůžeme s návrhem vhodného názvu nové společnosti.

 

Výběr sídla společnosti

Nově zakládaná společnost bude mít sídlo na jedné z námi provozovaných více jak 19 adres virtuálních kanceláří v Praze, Brně, Ostravě nebo Českých Budějovicích v rámci naší služby Sídlo pro firmy. Služba sídla je hrazena samostatně a je splatná vždy na 12 měsíců dopředu dle platného ceníku SIDLOPROFIRMY.CZ.

 

Volba typu jednatele a zastupujícího společníka

Zvolíte si variantu jednatele z naší nabídky nominee jednatelů a jednu z variant anonymního společníka z výše uvedené nabídky.

 

Úkony spojené se založením společnosti

Sepíšeme u notáře společenskou smlouvu, jednatel podepíše čestné prohlášení a podpisový vzor, vydáme souhlas s umístěním sídla, zřídíme živnostenské listy a vše podáme na příslušný rejstříkový soud. V případě varinty "B" zahraničního zastupujícího splolečníka zajistíme v zahraničí aktulální výpis z obchodního rejsříku vč. ověřených plných mocí a zajistíme jejich soudní překlad v Praze vč. navazujících dokumentů zakladatelských listin. 

 

Po zápisu společnosti

Po zápisu společnosti do obchodního rejsříku a přidělení IČ společnosti je společnost přiravena k činnosti. Dle zvolené varianty služby jednatele jsou vystaveny případně generální plné moci nebo specifické plné moci pro jednotlivé úkony. Společnost může být dobrovolně regisrována za poplatek 2.000 Kč k DPH. Otázka zložení bankovního účtu a dispozic k účtu je řešena individuálně po dohodě s klientem a dle jeho instrukcí (pokud bude společnost např. vlastnit nemovitost doporučujeme bankovní účet nezřizovat).

 

Ceník služeb založení anonymní české společnosti s ručením omezeným

Cena založení české s.r.o. společnosti (se základním kapitálem 12.000 Kč): 34.900 Kč bez PDH / jednorázově

k ceně založení je nutné připočítat zvolenou variantu zastupujícícho jednatele a zvolenou varinatu zastupujícího společníka.

 

Vzorová kalkualce služby:

Cena založení společnosti: 34.900 Kč bez DPH

Služba EU zastupujícího jednatele na 12 měsíců (bez generální plné moci): 12x 4.900 Kč bez DPH

Služba českého zastupujícího společníka na 12 měsíců: 12x 1.900 Kč bez DPH

Sídlo společnosti na Praze 8 s recepcí na 12 měsíců (sleva 20%): 12x 490 Kč bez DPH

 

Cena celkem 1. rok existence společnosti: 34.900 + 58.800 + 22.800 + 5.880 = 122.380 Kč + 21% DPH = 148.079,80 Kč

Cena služby je spatná při podpisu smlouvy

Cena celkem 2. a další roky existence společnosti: 87.480 Kč + 21% DPH = 105.850 Kč

Cena služby je splatná buď na 3 nebo 12 měsíců vždy na dané období předem. Sleva 10% při platbě na 12 měsíců od 2. roku existence společnosti.

 

Náklady spojené s vedením účetní agendy budou dojednáný samostatně dle typu společnosti a jejích aktivit.

 


Pro objednání a více informací volejte zdarma 800 770 750 nebo nám napiště email na adresu recepce@jednatele.cz

 

Kontaktujte nás

 
 
 
 
TELEFONICKY
EMAILEM