Novantis kurz EUR 25,845 USD 23,286
 
Podnikejte v pohodě

Povinnosti jednatelů

Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Jaké mají povinnosti a proč je jednatelství do jisté míry omezující? Jednatelům náleží řízení a obchodní vedení společnosti. Své povinnosti musí vykonávat podle legislativy tzv. s péčí řádného hospodáře. Proč je profesionální jednatel lepší?

Profesionální jednatel je ideální z mnoha důvodů. Například za vás obstará veškerou nezbytnou administrativu a komunikaci s úřady. Pokud nemáte s jednatelstvím žádné zkušenosti, jak je tomu u nově zakládaných s.r.o., a.s. a start-upů, ušetří vám profesionální jednatel nejednu probdělou noc. Má totiž v této oblasti spoustu zkušeností a ví, co je třeba.

Podívejme se nyní na některé legislativou dané povinnosti jednatelů.

 

Kontaktujte nás

 
 
 
 
TELEFONICKY
EMAILEM