Novantis kurz EUR 25,670 USD 23,107
 
Podnikejte v pohodě

Nový občanský zákoník: Co jednatel může a nemůže

Nový obchodní zákoník, který vstoupil v platnost 1. 1. 2014, v mnohém změnil české korporátní právo. Jak se tyto změny promítnou do statutárních orgánů v kapitálových společnostech?

Hlavní změny v OZ od 1. 1. 2014 stručně:

  • nově definována povinnost loajality
  • zavedeno pravidlo podnikatelského úsudku
  • zavedeny změny v odměňování statutárních orgánů

Povinnost péče řádného hospodáře zůstává zakotvena i v novém občanském zákoníku. Každý, kdo přijme funkci člena voleného orgánu, se zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Povinnost loajality tak v zákoně poprvé zaznívá nahlas.

Zákon myslí i na odpovědnost osob nezpůsobilých k výkonu funkce statutárního orgánu, u kterých ukládá, že by v tomto případě vůbec neměly takovou funkci zastávat a hodnotí to jako jednání z nedbalosti. Statutární orgán si však i nadále může přizvat na pomoc profesionály (např. právníky, auditory atd.). Zásadní novinkou v zákoně je zavedení tzv. pravidla podnikatelského úsudku, které má zajistit silnější postavení statutárních orgánů. Ty budou disponovat větší rozhodovací volností v rámci obchodního vedení, aniž by byly příliš svázány strachem z odpovědnosti za hospodářský důsledek svých rozhodnutí.

 

Kontaktujte nás

 
 
 
 
TELEFONICKY
EMAILEM