Novantis kurz EUR 25,670 USD 23,107
 
Podnikejte v pohodě

Anonymní společník, anonymní akcionář

Existuje mnoho důvodů, proč si při podnikání zajistit plnou anonymitu vlastnictví obchodního podílu ve společnosti. Mezi řadu důvodů patří mimo jiné:

 • Nákupy obchodních podílu ve společnosti (nebo více společnostech) a investiční příležitost
 • Účast ve výběrových řízeních a veřejných soutežích na dodavatele
 • Nemožnost být společníkem firmy např. z důvodu exekuce, insolvence, konkursu
 • Oštření rizik ve vazbě na obchodní transakce mezi "osobami blízkými". Problematiku upravuje nový ZOK s tím, že předmět bývalého § 196a odst. 3 Obchodního zákoníku (převody majetku) je v nově řešen od roku 2014 řešen v § 255 ZOK a předmět § 196a odst. 1 a 5 Obchodího zákoníku (úvěry, půjčky, zajištění závazků) je spolu s ostatními smlouvami řešena v rámci obecné úpravy Střetu zájmů při uzavírání smluv v § 55 až 57 ZOK.
 • Zneviditelnění majetku, utajení podílu před např. rodinnými příslušníky a bohužel často i "lidská závist"

 

Stačí jen založit vaši společnost v jiné jurisdikci s akciemi na doručitele nebo akciemi na jméno. I když jsou akcie na jméno, tento údaj je neveřejný. Toto jednoduché, levné a v Evropě hojně využívané řešení má své klienty mezi běžnými občany, podnikateli i velkými firmami. 

 

Služba JEDNATELE.CZ není určena pro konání a krytí nelegální činnosti. S koncovým klientem (řídícím společnost) a / nebo skutečným vlasníkem společnosti je uzavřen smluvní vztah (případně objednávka).

 

Jaké doklady budete potřebovat?

Koncový skutečný společník je majitelem obchodního podílu firmy. Od každého skutečného koncového společníka je vždy potřeba:

 • Jméno a příjmení (vč. akademických titulů)
 • Datum narození
 • Adresu trvalého bydliště
 • Zaměstnání
 • Státní přislušnost
 • Kopii OP a druhého osobního dokladu (vždy pouze strana s údaji)
 • Informaci jaký obchodní podíl drží ve společnosti

Ve výpisu z obchodního rejstříku vedené v rejstříku na serveru Justice.cz se zobrazí názvy registrovaných zatupujích společníků společnosti. Koncový skuteční společníci budou zaregistrovány jako akcionáři společnosti. Koncový skuteční společníci budou držiteli obchodních podílů ve společnosti na základě Smlouvy o svěřenecví se zajišťujícími instrumenty.

 

Dále budete potřebovat:

 • Dokumenty k české společnosti (společenskou smlouvu)
 • Ověřený výpis z Obchodního rejstříku

 

 

Kontaktujte nás

 
 
 
 
TELEFONICKY
EMAILEM