Novantis kurz EUR 25,735 USD 23,137
 
Podnikejte v pohodě

Anonymní společník, anonymní akcionář

Existuje mnoho důvodů, proč si při podnikání zajistit plnou anonymitu vlastnictví obchodního podílu ve společnosti. Mezi řadu důvodů patří mimo jiné:

 • Nákupy obchodních podílu ve společnosti (nebo více společnostech) a investiční příležitost
 • Účast ve výběrových řízeních a veřejných soutežích na dodavatele
 • Nemožnost být společníkem firmy např. z důvodu exekuce, insolvence, konkursu
 • Oštření rizik ve vazbě na obchodní transakce mezi "osobami blízkými". Problematiku upravuje nový ZOK s tím, že předmět bývalého § 196a odst. 3 Obchodního zákoníku (převody majetku) je v nově řešen od roku 2014 řešen v § 255 ZOK a předmět § 196a odst. 1 a 5 Obchodího zákoníku (úvěry, půjčky, zajištění závazků) je spolu s ostatními smlouvami řešena v rámci obecné úpravy Střetu zájmů při uzavírání smluv v § 55 až 57 ZOK.
 • Zneviditelnění majetku, utajení podílu před např. rodinnými příslušníky a bohužel často i "lidská závist"

 

Stačí jen založit vaši společnost v jiné jurisdikci s akciemi na doručitele nebo akciemi na jméno. I když jsou akcie na jméno, tento údaj je neveřejný a nedostane se k němu ani finanční úřad, ani exekutor ani jiná složka státní správy. Toto jednoduché, levné a v Evropě hojně využívané řešení má své klienty mezi běžnými občany, podnikateli i velkými firmami. 

 

Služba JEDNATELE.CZ není určena pro konání a krytí nelegální činnosti. Mezi koncovým klientem (řídícím společnost) a / nebo skutečným vlasníkem společnosti a naší společností je uzavřen smluvní vztah (případně objednávka).

 

Jak to funguje?

 • Převedete na nás jednu z našich společností obchodní podíl ve vaší společnosti na základě Smlouvy o sveřenectví.
 • Uhradíte poplatky spojené s převodem obchodního podílu.
 • Nakládání s obchodním podílem a výkon práv spojených s valnou hromadou se děje na základě písemných pokynů koncového skutečného společníka nebo společníků.

 

Nabízíme vám 4 různé formy držení obchodního podílu ve společnosti:

A) Základní stupěň ochrany soukromí a majetku - nominee společník fyzická osoba

Držitelem vašeho obchodního podílu ve vaší společnosti bude český nebo zahraniční státní příslušník (mimo EU). Tato varianta je vhodná pokud chcete, aby společnost vypadal transparentně pro obchodní partnery.
 

B) Základní stupěň ochrany soukromí a majetku - nominee společník společnost

Držitelem vašeho obchodního podílu ve vaší společnosti bude česká společnost s ručením omezeným (s.r.o.). se sídlme na Praze. Jednatelem společnosti je český advokát s akademickým titulem JUDr. zapsaný v advokátní komoře České republiky. Tato společnost byla účelově založena, aby vykonávala správu obchodních podílů a není plátce DPH. Tato společnost je zaspana jako majitel více obchodních podílů ve více společnostech v České republice.

C) Střední stupeň ochrany soukromí a majetku

Držitelem vašeho obchodního podílu ve vaší společnosti bude zahraniční akciová společnost (Ltd.) zapsaná na Kypru kde je koncový akcionář kyperský státí příslušník a jednatelem je rovněž kyperský státní příslušník. Výhodu je, že kypru jako členská země EU cti vysokou míru anonymity vlastnictví díky anglosaskému právu a je zde bežná existence řady trustů - svěřeneckých firem. Tato společnost je zapsána jako majitel více obchodních podílů ve více společnostech v České republice.

D) Vysoký stupěň ochrany soukromí a majetku

Držitelem vašeho obchodního podílu bude nově založená anonymní spolenčnost na Kypru nebo v Dubaji. Tato varianta představuje nejnákladnejší řešení, ale současně dává klientovi pocit vyššího soukromí a kontrolu nad obchodním podílem drženým v České republice. Celé řešení je časově náročnější (cca. 1 a 1/2 měsíce od založení k nabytí podílu), ale jednou z výhod je, že držitel obchodního podílu ve vaší společnosti nevystupuje v roli společníka v jiných společnostech našich klientů. Více informací k postupu založení společnosti a ceny kyperských společností naleznete na portálu http://www.zakladanispolecnostinakypru.cz >> Po založení vaší společnosti na Kypru nebu Bubaji, založíme českou společnost  a plně vás zastoupíme při jejím založení tj. nevzniká nikde propojení mezi klientem a  českou společnosti s.r.o.

 

Jaké doklady budete potřebovat?

Koncový skutečný společník je majitelem obchodního podílu firmy. Od každého skutečného koncového společníka budeme potřebovat následující doklady pro sepsání smlouvy nebo uzavření objednávky:

 • Jméno a příjmení (vč. akademických titulů)
 • Datum narození
 • Adresu trvalého bydliště
 • Zaměstnání
 • Státní přislušnost
 • Kopii OP a druhého osobního dokladu (vždy pouze strana s údaji)
 • Informaci jaký obchodní podíl drží ve společnosti

Ve výpisu z obchodního rejstříku vedené v rejstříku na serveru Justice.cz se zobrazí názvy registrovaných zatupujích společníků společnosti. Koncový skuteční společníci budou zaregistrovány jako akcionáři společnosti. Koncový skuteční společníci budou držiteli obchodních podílů ve společnosti na základě Smlouvy o svěřenecví se zajišťujícími instrumenty.

 

Dále budeme potřebovat:

 • Dokumenty k české společnosti (společenskou smlouvu)
 • Ověřený výpis z Obchodního rejstříku

 

 

Jaké jsou náklady spojené s poskytováním služby?


Ceník služby

Varianta Specifikace Cena

A) Zastupující český nominee společník "fyzická osoba" - základní varianta ochrany majetku a soukromí

obchodní podíl spravuje český fyzická osoba s potvrzením o bezdlužnosti s možností zástavy obchodního podílu za poplatek 2.500 Kč měsíčně placeno zálohově na 12 měsíců předem
B) Zastupující zahraniční nominee společník "právnická osoba" mimo EU - kvalitní varianta ochrany majetku a soukromí obchodní podíl spravuje zahraničmí právnická osoba s potvrzením o bezdlužnosti s možností zástavy obchodního podílu za poplatek, která nevykonává obchodní činnost AKCE: 900 Kč měsíčně placeno zálohově na 12 měsíců předem

C) Zastupující český nominee společník "společnost" - základní varianta ochrany majetku a soukromí

obchodní podíl spravuje svěřenecká česká společnost s.r.o. a českým advokátem v čele společnosti

Jednorázově 15.000 Kč (cena zahrnuje plné moci s apostilou a soudní překlady) a dále 1.990 Kč měsíčně placeno zálohově na 12 měsíců předem

D) Zastupující kyperský nominee společník - střední varianta ochrany majetku a soukromí

obchodní podíl spravuje svěřenecká kyperská společnost s.r.o. a kyperským jednatelem v čele společnosti

Jednorázově 15.000 Kč (cena zahrnuje plné moci s apostilou a soudní překlady) a dále 2.490 Kč měsíčně placeno zálohově na 12 měsíců předem

E) Zastupující soukromý kyperský nominee společník - vyšší varianta ochrany majetku a soukromí

obchodní podíl spravuje svěřenecká kyperská společnost s.r.o. a kyperským jednatelem v čele společnosti

založení kyperské anonymní společnosti cca. 79.750 Kč a dále cca. 45.000 Kč ročně správa společnosti vč. auditu a poplatku kyperskému rejstříku. Dále je nutné počítat jednorázové náklady na plné moci a soudní překlady ve výši cca. 15.000 Kč.

Náklady na převod obchodního podílu stávající české společnosti

-

dle notářského tarifu

Náklady na konání valné hromady:

-

dle notářského tarifu

 

Chcete vědět víc? Stačí nás jen kontaktovatPoskytujeme komplexní servis, od založení zahraniční společnosti, vytvoření organizační složky, poskytnutí sídla, až po právní poradenství, převody anonymních akcií atd.

Pro objednání a více informací volejte zdarma 800 770 750 nebo nám napiště email na adresu recepce@jednatele.cz

 

Kontaktujte nás

 
 
 
 
TELEFONICKY
EMAILEM