Novantis kurz EUR 25,670 USD 23,107
 
Podnikejte v pohodě
Vyberte si zastupujícího jednatele pro vaši firmu již od 1.490 Kč.
Profesionální jednatelé, společníci a nominee služby pro firmy.
 

Pro koho je služba Jednatele.cz určena?

 • nové společnosti
 • start upy
 • e-shopy
 • společnosti s ručením omezeným
 • obchodní společnosti
 • majitele nemovitostí.
 • a.s.
 • investory
 • fyzické osoby
 • podnikatele
 • a další...

Proč zvolit profesionálního jednatele?

1/Budete mít více času na vlastní podnikání, můžete se věnovat vývoji, rozvoji firmy, strategii a plánování. 2/Vaše jméno nefiguruje v obchodním rejstříku a dalších registrech.
3/Profesionální jednatel za vás zajistí i věci spojené s administrativními změnami. 4/Ve variantě "Jednatel advokát" může jednatel v jedné osobě vaši firmu zastupovat i v právních záležitostech.
5/V rámci krizového řízení jedná zastupující jednatel dle vašich pokynů i s věřiteli. 6/Pokud je vaše firma v likvidaci nebo víte, že bude v insolvenci, můžete si tím uvolnit ruce pro další podnikání nebo své další aktivity.
7/Nebudete muset jednat s úřady a zastupovat firmu při jednáních s nimi.  
Chcete znát ještě více výhod?
 

Výhody najatého jednatele

 • Vaše jméno nefiguruje v obchodním rejstříku, ani v dalších obchodních registrech.

 • Můžete se více věnovat svému podniku, novým projektům, vývoji firmy, strategii a plánování. Administrativu a zastoupení firmy v kontaktech s úřady za vás zajistí profesionální jednatel.

 • Nevadí vám konkurenční doložky, zákazy atd., můžete mít firmu, aniž byste v ní administrativně figurovali.

 • Díky profesionálnímu jednateli se může více subjektů účastnit ve výběrových řízeních, aniž by docházelo ke konfliktu zájmů.

 • Profesionální jednatel vám pomůže při krizovém řízení firmy. Najatý jednatel funguje jako záštita pro jednání s úřady a s věřiteli.

 • Zastupující jednatel může řešit administrativní záležitosti spojené s vedením firmy za vás. Vy se můžete věnovat problémům a náročnějším úkolům.

 • Pokud vaší firmě hrozí konkurz nebo likvidace, může vám profesionální jednatel splnit neocenitelné služby. Díky tomu se vám uvolní ruce a vy se můžete věnovat dalším svým firmám a aktivitám.

S čím vám jednatelé pomohou?

Jednatele poskytují zastupující ředitele a akcionáře, profesionální jednatele, jednatele pro krizový management, jednatele advokáty nebo zahraniční jednatele firmy. Pokud využijete této profesionálně poskytované služby, uvolníte si tím ruce pro vlastní podnikání. Najatý jednatel za vás může řešit administrativu, komunikaci s úřady, může za vás dělat nezbytné právní úkony spojené s řízením firmy, zastupovat vás př výběrových řízeních a mnohé další. Služby jednatele na míru vám pomohou vybrat si takového člověka s takovými parametry, které budou podle vašich představ.

 

Jednatelé vám pomohou:

 • s řízením firmy,

 • s administrativou,

 • při jednání s úřady,

 • při účasti ve výběrových řízeních,

 • při krizovém managementu

 • a v mnoha dalších případech.

Služby profesionálního jednatele na míru

Máte speciální požadavky na zastupujícího jednatele? Chcete například, aby byl mimo země EU a aby měl generální plnou moc? Nebo má být zmocněn jen k některým právním úkonům? 

Řešením je, kdy profesionální jednatel – nominee director pochází například z Gruzie nebo ze Srí Lanky. Tím pádem máte zaručenou českou společnost s plně anonymním statutárním orgánem nebo vlastnictvím.

Tyto služby se vám mohou hodit, pokud si chcete odlehčit od administrativy, kontaktu s úřady, když chcete, aby vás profesionální jednatel zastupoval při výběrových řízeních, nebo máte jinde podepsanou konkurenční doložku.

Služby zastupujícího jednatele jsou také vhodné, dostane-li se firma do obtíží. Jednatel má plnou moc při likvidaci firmy, konkurzu, jedná s věřiteli, s úřady atd. Vy se místo toho můžete opět postavit na nohy a začít znovu.

Zastupující jednatelé mohou samozřejmě zajistit společníkům nebo koncovým jednatelům obecnou plnou moc pro právní úkony spojené s řízením firmy.

V případě jednatele advokáta, pro vás tento zařídí všechny činnosti spojené s jednatelstvím, ekonomikou firmy a správním dohledem nad chodem společnosti. Je v roli tzv. statutárního orgánu, neposkytuje společníkům ani koncovým jednatelům plnou moc k právním úkonům. Dokáže však připravit ad hoc konkrétní plnou moc pro konkrétní právní úkony. Jednatel advokát je ideální pro všechny firmy, které se potýkají s právními problémy.

 

Ochrana obchodního podílu a anonymní vlastnictví společnosti

Ochraňte na výpisy z obchodního rejstříku (justice.cz) informaci komu patří podíl ve Vaší společnosti s ručením omezeným. Ochraňte Váš obchodní podíl a soukromí ve složitých životních situacích a před zvědavými sousedy, rodnou, obchodními partnery nebo dalšími subjekty. Správa Vašeho obchodního podílu formou Trustu (svěřenectví). Zpětný převod je garantován smluvním ujednáním a zajištujícími instrumenty.